Biasiswa Kecil Sekolah Menengah( BKSM )

Biasiswa Kecil Sekolah Menengah ( BKSM ) merupakan bantuan kewangan diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah seluruh Kedah yang terpilih bagi meringankan beban kewangan  semasa sesi pengajian sekolah menengah mereka. Bantuan akan diberi kepada pelajar-pelajar mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Biasiswa negeri Kedah.  Bermula tahun 2015 kadar baru biasiswa telah ditetapkan iaitu RM 50 Sebulan kepada pelajar tingkatan 1 – 3 manakala RM 65 Sebulan kepada tingkatan 4 dan 5.


                  i) UPSR bagi pelajar Tingkatan Satu atau,

             ii) PT3 bagi pelajar Tingkatan Empat atau,

                      iii) Peperiksaan Akhir Tahun yang dijalankan oleh pihak sekolah bagi Tingkatan Dua, Tiga dan Lima.
          Telefon : 04-774 4463, Email : biasiswa@lbnk.gov.my


TERKINI BKSM