Kaedah Bayaran Balik Pinjaman

Unit Kutipan Balik ( UKB ) memberi pelbagai kemudahan untuk peminjam membayar balik pinjaman mereka. Berikut adalah kaedah-kaedah bayaran balik pinjaman yang digunakan oleh peminjam :- 1. BAYARAN TUNAI
 2. KIRIMAN WANG (MO), WANG POS(PO) DAN CEK
 3. BAYARAN MELALUI POTONGAN GAJI
 4. BAYARAN MELALUI PENGELUARAN AKAUN 2 KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA ( KWSP )
 5. BAYARAN MELALUI ATAS TALIAN ( Perbankkan Internet )

BAYARAN TUNAI


Pembayaran tunai boleh dibuat di :-


 1. Kaunter Bayaran LBNK.
                  

  Lembaga Biasiswa Negeri Kedah,
                  Aras 2, Blok C, Wisma Darul Aman,
                  Alor Star, Kedah.


atau


Kaunter LBNK di UTC Alor Setar 1. Pembayaran Melalui Kaunter Bank Islam 1. Kaunter Bank Simpanan Nasional seluruh negara  [ Selanjutnya ]


KIRIMAN WANG (MO), WANG POS(PO) DAN CEKBAYARAN MELALUI ATAS TALIAN ( Perbankkan Internet )  * Bermula 1 Disember 2016, perkhidmatan pembayaran pinjaman tidak lagi boleh dibuat di kaunter Pos Malaysia dan Pos Online.  Ini berikutan pihak Pos Malaysia tidak lagi menjadi agen penerimaan bagi pihak LBNK

BAYARAN MELALUI PENGELUARAN AKAUN 2 KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA ( KWSP )


Peminjam yang memenuhi syarat berikut dapat membayar tunggakan pinjaman pelajaran melalui pengeluaran akaun 2 KWSP peminjam tersebut iaitu :-
 BAYARAN MELALUI POTONGAN GAJI

*   - Pembayaran selain di kaunter LBNK akan direkod dalam tempoh tiga hari bekerja   selepas laporan diterima dari bank-bank.   - Laporan pembayaran dari bank dan agen akan dihantar pada hari berikutnya. Kaedah Balik Pinjaman JomPAY