FATHULLAH SUHAIMI BIN ISMAIL ,AMK., AMN., BCK

KETUA PENOLONG SETIAUSAHA KERAJAAN KANAN

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

MERANGKAP SETIAUSAHA

LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH

 

EMEL : setiausaha@lbnk.gov.my


Mula bertugas : 7/6/2015

Tarikh akhir bertugas : 30/9/2016

 


Mantan Setiausaha

Pertukaran Baru Lihat Carta  Organisasi

HAJI NADZMAN BIN MUSTAFFA ,AMK., BCK

KETUA PENOLONG SETIAUSAHA KERAJAAN KANAN

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

MERANGKAP SETIAUSAHA

LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH

 

EMEL : setiausaha@lbnk.gov.my

 


Setiausaha