Pembayaran Pinjaman LBNK melalui POS MALAYSIA.

Bermula 1 Disember 2016, perkhidmatan pembayaran pinjaman tidak lagi boleh dibuat di kaunter Pos Malaysia dan Pos Online.  Ini berikutan pihak Pos Malaysia tidak lagi menjadi agen penerimaan bagi pihak LBNK.