Kutipan Balik Bayaran Pinjaman

Unit Kutipan Balik ( UKB ) merupakan unit yang dipertanggung-jawabkan untuk menjalan segala urusan kutipan balik pinjaman pendidikan yang telah diberi kepada peminjam oleh Lembaga Biasiswa Negeri Kedah. Aktiviti Utama Unit Kutipan Balik adalah :-